Elektriker – Vi utför elservice och installationer åt privatpersoner och på mindre fastigheter runt Alingsås och Göteborg.

Elektriker

Vi utför elservice och installationer åt privatpersoner och på mindre fastigheter runt Alingsås och Göteborg.

Service

Med regelbunden service från oss kan du slippa oväntade driftstopp och dyra reparationer. Vi ser över centraler, belastningsfördelning, dosor och kabeldragningar för att kontrollerar fastighetens elstandard. Detta för att säkerställa att din fastighet lever upp till rådande lagar och förordningar och för att eliminera brandrisken med gamla eller felaktiga anläggningar.

Installation

Ska du renovera ditt kök eller bygga ut och behöver hjälp med det elektriska? Då är vi din partner! Oavsett om du använder dig av en byggare eller gör allt själv så kontaktar en av våra elektriker dig för att lägga upp en plan och följer sedan det hela för att det ska bli som du förväntar dig och att alla standarder uppfylls.

Vi hjälper dig med akuta åtgärder, löpande underhåll och ombyggnationer

Inom el hjälper vi till med bland annat:

  • Elinstallationer
  • Ombyggnationer
  • Installation och försäljning av billaddare
  • Service och översyn
  • Akuta åtgärder

Kontakta oss på TBC Entreprenad

Park och trädgård
Mark och anläggning
Maskintjänster
Montage och Snickeri
Elektriker