För oss på TBC entreprenad står alltid begreppet HMS i fokus. HMS står för Hälsa, Miljö och Säkerhet

Hälsa, miljö och säkerhet

För oss på TBC entreprenad står alltid begreppet HMS i fokus. HMS står för Hälsa, Miljö och Säkerhet – och dessa begrepp är något vi inte gör avkall på och som vi kontinuerligt jobbar med för att finna ut de mest optimala lösningarna. Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar är nämligen något som ofta går att eliminera eller förebygga genom att hitta orsaken till problemet och utgå ifrån detta. Något som gäller såväl för vårt eget välbefinnandes skull som för våra kunders trygghet och säkerhet.

Tillsammans med dig som kund vill vi redan från början föra en nära dialog för att hitta ett sätt att jobba som passar oss båda och som bidrar till en säker arbetsmiljö för allas vårt bästa.