Maskintjänster inom sopning, sand-, flisupptagning och snöbekämpning är något vi gör för för såväl bostadsrättsföreningar och för kommuner.

Maskintjänster

Maskinsopning, sand- och flisupptagning

Vi erbjuder maskinsopning, sand- och flisupptagning anpassad efter kundens behov, då vi har ett antal maskiner tillgängliga allt ifrån saneringsarbeten till underhållssopning.
Vi utför maskinsopning på vägar, planer, parkeringar, i garage m m samt kontinuerlig underhållssopning.
Vi utför sand- och flisupptagning direkt efter vintern. Detta utförs i alla typer av miljöer, från en hel kommun till en bostadsrättsförening.

Tjänster:

  •     Maskinsopning
  •     Underhållssopning
  •     Sand- och flisupptagning
Vänd dig med fördel till oss när det gäller snöröjning och halkbekämpning

Snö och halkbekämpning

Det gäller att vara beredd när vintern kommer. Under den kalla årstiden har vi ständig beredskap och är tidigt ute när det fryser till eller börjar snöa för att säkerställa framkomligheten i området. På så vis minskar vi även riskerna för olycksfall i området.

Vi har maskiner för snöröjning och halkbekämpning och kompletterar med handskottning där det behövs. När snön smält och marken tinat sopar vi upp grus och sand. Behöver tak röjas kan vi även lösa det.

Vi hjälper dig som har fastigheter i Stenungsund, Alingsås och på Hisingen

 

Kontakta oss på TBC Entreprenad

Park och trädgård
Mark och anläggning
Byggservice
Maskintjänster