Vi har investerat i en ny MF 5713 DYNA6, som främst kommer att användas för snöröjning i Stenungssund.
Det känns riktigt bra att våra muskler växer! Snön kan komma!